«Көкіл» мектебі әлемдік білім беру саласындағы өзгерістерді …
Ағылшын ғалымдары музыкалық аспапта ойнау адамның интеллекті…