Ж.Жабаев музейі — Музей Ж.Жабаева Нұрғисаның әнімен астасқан ескерткіш — Памятник песне Нургисы

Ж.Жабаев музейі — Музей Ж.Жабаева Нұрғисаның әнімен астасқан ескерткіш — Памятник песне Нургисы