1. Фестивальға дайындық күнде болды — Репетиции каждый день