2.Мақтақызбенмысықертегісінеқойылым.

2.Мақтақызбенмысықертегісінеқойылым.