Адамның таланты жетістігінің тек 10% -ын құрайды, ал қалған …

Адамның таланты жетістігінің тек 10% -ын құрайды, ал қалған …

Адамның таланты жетістігінің тек 10% -ын құрайды, ал қалған 90% -ы еңбектену, барынша беріліп жұмыс істеу және өзіне деген сенімділіктен тұрады.

Баланың бойындағы дарындылықты дамытумен қатар, оны табанды болуға, қиындыққа қарсы тұруға үйрету қажет.

Біз табанды болу – туа біткен мінезден деп ойлаймыз, ал мамандар өзгеше пайымдайды.

Бұл – тәрбиелеуге болатын және дамытуға тиіс қасиет. Ол үшін баланың талпынысын үнемі қолдап, мадақтап отырыңыз.

Сәтсіздіктер мен жеңілістердің бізді шыңдай түсетінін айтып, ерік-жігерін арттырыңыз, табандылық пен қайсарлықтың айқын мысалын көрсетіңіз.

Сіз де бізге қосылыңыз!
🏡Қалдаяқов көшесі, 25 «Көкіл» мектебі
☎️+7 (727) 382 3723
🌐Kokil.kz
____________________________________

Как говорится, талант человека – это только 10% успеха, а остальные 90% – трудолюбие, помноженное на самоотдачу и веру в самого себя.

Помимо развития талантов у ребенка, важно научить его упорству и не пасовать перед трудностями.

Многие думают, что умение не сдаваться – черта характера, с которой человек рождается, но эксперты говорят обратное.
Это качество, которое можно и нужно воспитывать.

Для этого необходимо:
🔸поддерживать и поощрять сделанные ребенком усилия,
🔸постоянно демонстрировать яркие примеры упорства и силы духа,
🔸а также объяснять, что именно неудачи и проигрыши делают нас умнее и сильнее.

Мы ждем Вас и Ваших детей!
🏡Ул. Калдаякова, 25, школа «Көкіл»
☎️+7 (727) 382 3723
🌐kokil.kz

#школа #частнаяшкола #школаалматы #частнаяшколаалматы #казахскаяшколаалматы #казахскаяшкола #образование #образованиеалматы #казахскийязык